Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Републички секретаријат за јавне политике и Студентска асоцијација за међународну сарадњу у заједничком дијалогу о перспективи развоја младих у државној управи

03 / 11 / 2022

Републичком секретаријату за јавне политике 02. новембра 2022. године у посети су били студенти правног факултета Универзитета у Београду на тему рада, надлежности, овлашћења и организационе структуре РСЈП.

Директорка РСЈП-а Бојана Тошић, истакла је важност и значај укључивања младих из различитих професија у рад државне управе. Посебно је наглашена потреба надоградње стечених теоријских знања на факултету кроз обављање послова у државним институцијама. Неопходна је сарадња свих учесника у поступку израде прописа са циљем доношења оптималних одлука, истакла је директорка Бојана Тошић.

Представљен је начин рада и функционисања свих организационих јединица које су у саставу РСЈП-а и њихове улоге у унапређењу планског система у Републици Србији. Анализа ефеката прописа и процене усклађености закона и докумената јавних политика у циљу обезбеђења њиховог квалитета имају висок значај у систему планирања, истакао је Нинослав Кекић помоћник директорке РСЈП-а.

Изнети су одређени примери из праксе са којима се суочавају запослени у РСЈП, што ће додатно допринети студентима да сагледају ширу слику функционисања државне управе. У завршном делу дијалога, представници РСЈП-а су давали одговоре на питања постављена од стране присутних студената.

Догађај је реализован као једна од активности у оквиру пројекта ,,Упознај правне институције на прав(н)и начин“ 2022.