Prvi krug konsultacija o radnom tekstu Predloga uredbe o analizi efekata propisa

31 / 01 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike (u dalјem tekstu: RSJP) obaveštava javnost da je započeo prvi krug konsultacija o radnom tekstu Predloga uredbe o analizi efekata propisa (u dalјem tekstu: Predlog uredbe).

Napominjemo da je RSJP 22. juna 2022. godine zvanično obavestio javnost da je započeo proces izrade Predloga uredbe, zajedno sa Predlogom uredbe o metodologiji upravlјanja javnim politikama, pri čemu je uz obaveštenje priložio i polazne osnove za izradu Predloga uredbe koje su sadržale i predlog novog upitnika za izradu Izveštaja o analizi efekata propisa i pozvao javnost da dostavi sugestije i komentare na polazne osnove i važeću uredbu putem portala eKonsultacije.

Tom prilikom je javnost obaveštena o nameri RSJP da ove dve uredbe zamene važeću Uredbu o metodologiji upravlјanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19 u dalјem tekstu: Uredba) koja je u primeni je od 16. februara 2019. godine. Naime, na osnovu analize dosadašnjeg sprovođena Uredbe, zaklјučeno da je potrebno posebnim uredbama regulisati upravlјanje javnim politikama i analizu efekata propisa, u cilјu bolјeg razumevanja i primene pravnog okvira kojim je uređen planski sistem i analiza efekata.

Ovom prilikom RSJP poziva zainteresovanu javnost da komentare i sugestije na radni tekst Predloga uredbe koji sadrži i priloge 1 i 2 kojim su uređene sadržine Izveštaja o sprovedenoj ex ante analizi efekata propisa i Izveštaja o sprovedenoj ex post analizi efekata propisa dostavi na mejl zivorad.jolovic@rsjp.gov.rs ili putem portala eKonsultacije. Rok za dostavlјanje komentara je 20. februar 2023. godine. Napominjemo da radnim tekstom uredbe nisu obuhvaćene odredbe kojim bi se uredio način sprovođenja konsultacija za propise, kao i prelazne i završne odredbe koji će biti predmet razrade u narednom periodu.

Portalu eKonsultacije možete pristupiti putem linka.

DOCX 0.1mb

Radni tekst Predloga uredbe za konsultacije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 1 Uredbe - Izvestaj o sprovedenoj ex ante AEP

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 2 Uredbe - Izvestaj o sprovedenoj ex post AEP čist

Pogledaj