Predlog uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama

05 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je održao drugo po redu predstavljanje Predloga uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata

Uredba predstavlja podzakonski akt predviđen odredbama Zakona o planskom sistemu, koji se trenutno nalazi u postupku usvajanja u Narodnoj skupštini.

Predstavljanje Uredbe je bilo namenjeno predstavnicima civilnog društva i naučnoj zajednici, kako bi se dobili komentari i sugestije na koji način se može unaprediti tekst uredbe i rešenja u predlogu ovog propisa.

Usvajanjem ovih dokumenata će se jasno urediti sistem javnih politika u Republici Srbiji i  uspostaviti obaveze svih subjekata koji učestvuju u kreiranju i sprovođenju javnih politika. Kroz javnu raspravu i javnu prezentaciju dokumenata, njihovo donošenje imaće veću transparentnost i otvorenost i otvara se mogućnost da sve zainteresovane strane iznesu svoje mišljenje.

Predstavnike civilnog društva i naučne zajednice interesovalo je da li će usvajanje zakona i uredbe zahtevati nove resurse u državnoj upravi, da li će analiza efekata postati dokument koji će se objavljivati uz predloge zakona, dat je i predlog da se rodna perspektiva unese u dokumenta javnih politika. Republički sekretarijat za javne politike će, kao i do sada, nastaviti da održava obuke za sprovođenje analize efekata propisa, i pruža stručnu podršku u izradi ove analize, kako bi se unapredili kapaciteti zaposlenih u državnih upravi da dokumenti nadležnih organa budu što kvalitetniji.

Svi predstavnici su pozvani da prezentaciju proslede svojoj mreži kontakata i u narednom periodu upute svoje detaljne komentare na tekst Predloga, sa obrazloženjima, koje će RSJP uzeti u razmatranje.