Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике је одржао друго по реду представљање Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената

Уредба представља подзаконски акт предвиђен одредбама Закона о планском систему, који се тренутно налази у поступку усвајања у Народној скупштини.

Представљање Уредбе је било намењено представницима цивилног друштва и научној заједници, како би се добили коментари и сугестије на који начин се може унапредити текст уредбе и решења у предлогу овог прописа.

Усвајањем ових докумената ће се јасно уредити систем јавних политика у Републици Србији и  успоставити обавезе свих субјеката који учествују у креирању и спровођењу јавних политика. Кроз јавну расправу и јавну презентацију докумената, њихово доношење имаће већу транспарентност и отвореност и отвара се могућност да све заинтересоване стране изнесу своје мишљење.

Представнике цивилног друштва и научне заједнице интересовало је да ли ће усвајање закона и уредбе захтевати нове ресурсе у државној управи, да ли ће анализа ефеката постати документ који ће се објављивати уз предлоге закона, дат је и предлог да се родна перспектива унесе у документа јавних политика. Републички секретаријат за јавне политике ће, као и до сада, наставити да одржава обуке за спровођење анализе ефеката прописа, и пружа стручну подршку у изради ове анализе, како би се унапредили капацитети запослених у државних управи да документи надлежних органа буду што квалитетнији.

Сви представници су позвани да презентацију проследе својој мрежи контаката и у наредном периоду упуте своје детаљне коментаре на текст Предлога, са образложењима, које ће РСЈП узети у разматрање.