Podrška RSJP lokalnoj samoupravi

06 / 02 / 2018

U znaku „Strateškog razvoja lokalne samouprave” – održana je 45. skupština Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Jedna od glavnih poruka  najvećeg skupa lokalne samouprave u Srbiji,  je da lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u procesu evropskih integracija, reformi i odnosa sa građanima,  i da SKGO na najkvalitetniji način povezuje vladu i jedinice lokalne samouprave.Među najvišim predstavnicima državnih organa, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i donatorskih institucija  skupštini je prisustvovala  i Jasna Atanasijević, v.d direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. Ona je predstavila i zakonski okvir planskog sistema Republike Srbije, koji se posle usvajanja na Vladi, sada nalazi u skupštinskoj proceduri.

Na panelu „Loklana samouprava u Srbii -2020“, naglasila je da će Republički sekretarijat za javne politike (RSJP)  u narednom periodu pomoći lokalnim samoupravama u  oblasti razvoja. „ Lokalne samouprave su direktno odgovorne za brojne razvojne ciljeve u oblati ekonomskog rasta, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva… i u mogućnosti su da imaju povratnu informaciju od građana. Međutim, nijedna od ovih politika se ne definiše u potpunosti na lokalu. Smatram da tu postoji veliki neiskorišten prostor za bolju koordinaciju, a SKGO tu ima važnu ulogu”, istakla je Atanasijević.