Početak revizije akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2021. godine

10 / 02 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike, u skladu sa odredbama čl. 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom revizije (izmena i dopuna) Akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2021. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) i poziva sve zainteresovane strane da učestvuju u procesu konsultacija.

Programom za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2021. godine predviđeno je da se pripremi i usvoji revizija Akcionog plana za njegovo sprovođenje, kada bude pripremljena i usaglašena druga grupa preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka, te se u skladu s tim krenulo u pripremu revizije Akcionog plana.

Revidiranim Akcionim plana biće obuhvaćene mere i aktivnosti sadržane u Akcionom planu za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2021. godine koje nisu realizovane do kraja 2019. godine, aktivnosti čiji je rok za realizaciju tokom 2020. i 2021. godine, kao i nove aktivnosti koje su definisane u procesu izrade druge grupe (paketa) preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka i njihovog usaglašavanja sa nadležnim organima.

Imajući u vidu da se opšti cilj predmetnog programa odnosi na sigurnije, transparentnije i predvidljivije poslovno okruženje i smanjenje udela ukupnih administrativnih troškova u BDP, Republički sekretarijat za javne politike, tokom analize postupaka izabranih za pojednostavljenje, od 2017. godine obavlja konstantne konsultacije sa privrednim subjektima kroz organizaciju fokus grupa, anketa i intervjua. Takođe, na portalu projekta http://epopis.rsjp.gov.rs nalazi se upitnik pod nazivom: Koliko su komplikovani i zahtevni administrativni postupci, kreiran u cilju pribavljanja pouzdanih podataka od strane privrednih subjekata u vezi sa načinom na koji se konkretni postupci sprovode u praksi, kao i pribavljanja inicijativa za izmenu propisa i postupaka koje smatraju nedovoljno efikasnim i netransparentnim.

U procesu pripreme Nacrta Akcionog plana učestvuju organi i organizacije državne uprave koji sprovode administartivne postupke koji su predmet optimizacije: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo privrede, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Agencija za bezbednost saobraćaja, Akreditaciono telo Srbije, Infrastruktura Železnice Srbije, Inspektorat za rad, Direkcija za mere i dragocene metale, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Institut za standardizaciju, JVP Srbijavode, JP Putevi Srbije, Komora biohemičara Srbije, Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Lekarska komora Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Poreska uprava, Privredna komora Srbije, Razvojna agencija Srbije, Regulatorno telo za elektronske medije Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Republička direkcija za imovinu, Republička direkcija za vode, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Stomatološka komora Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Uprava za veterinu, Uprava za duvan, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za igre na sreću, Uprava za poljoprivredno zemljište, Uprava za šume, Farmacetska komora Srbije, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Zavod za intelektualnu svojinu. Pored navedenih, u postupku izrade učestvuju predstavnici civilnog sektora kao što je NALED, FIC, Privredna komora Srbije i Američka privredna komora, eksperti angažovani na projektima koji donatorskim sredstvima podržavaju Program e-Papir.

Republički sekretarijat za javne politike poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje predloge, primedbe i sugestije na paket preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative, putem elektronske pošte na adresu office@rsjp.gov.rs

Prilog:

  1. Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2021. godina
  2. Akcioni plan za sprovođenje Programa e-PAPIR
  3. Druga grupa (paket) preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka