Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Почетак ревизије акционог плана за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР за период 2019 – 2021. године

11 / 02 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике, у складу са одредбама чл. 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом ревизије (измена и допуна) Акционог плана за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР за период 2019 – 2021. године (у даљем тексту: Акциони план) и позива све заинтересоване стране да учествују у процесу консултација.

Програмом за поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР за период 2019 – 2021. године предвиђено је да се припреми и усвоји ревизија Акционог плана за његово спровођење, када буде припремљена и усаглашена друга група препорука за оптимизацију административних поступака, те се у складу с тим кренуло у припрему ревизије Акционог плана.

Ревидираним Акционим плана биће обухваћене мере и активности садржане у Акционом плану за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР за период 2019 – 2021. године које нису реализоване до краја 2019. године, активности чији је рок за реализацију током 2020. и 2021. године, као и нове активности које су дефинисане у процесу израде друге групе (пакета) препорука за оптимизацију административних поступака и њиховог усаглашавања са надлежним органима.

Имајући у виду да се општи циљ предметног програма односи на сигурније, транспарентније и предвидљивије пословно окружење и смањење удела укупних административних трошкова у БДП, Републички секретаријат за јавне политике, током анализе поступака изабраних за поједностављење, од 2017. године обавља константне консултације са привредним субјектима кроз организацију фокус група, анкета и интервјуа. Такође, на порталу пројекта http://epopis.rsjp.gov.rs налази се упитник под називом: Колико су компликовани и захтевни административни поступци, креиран у циљу прибављања поузданих података од стране привредних субјеката у вези са начином на који се конкретни поступци спроводе у пракси, као и прибављања иницијатива за измену прописа и поступака које сматрају недовољно ефикасним и нетранспарентним.

У процесу припреме Нацрта Акционог плана учествују органи и организације државне управе који спроводе администартивне поступке који су предмет оптимизације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство привреде, Министарство рударства и енергетике, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Агенција за безбедност саобраћаја, Акредитационо тело Србије, Инфраструктура Железнице Србије, Инспекторат за рад, Дирекција за мере и драгоцене метале, Дирекција за националне референтне лабораторије, Институт за стандардизацију, ЈВП Србијаводе, ЈП Путеви Србије, Комора биохемичара Србије, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарска комора Србије, Народна библиотека Србије, Национална служба за запошљавање, Пореска управа, Привредна комора Србије, Развојна агенција Србије, Регулаторно тело за електронске медије Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Републичка дирекција за имовину, Републичка дирекција за воде, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Стоматолошка комора Србије, Управа за безбедност и здравље на раду, Управа за ветерину, Управа за дуван, Управа за заштиту биља, Управа за игре на срећу, Управа за пољопривредно земљиште, Управа за шуме, Фармацетска комора Србије, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Завод за интелектуалну својину. Поред наведених, у поступку израде учествују представници цивилног сектора као што је НАЛЕД, ФИЦ, Привредна комора Србије и Америчка привредна комора, експерти ангажовани на пројектима који донаторским средствима подржавају Програм е-Папир.

Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге, примедбе и сугестије на пакет препорука за поједностављење административних поступака и регулативе, путем електронске поште на адресу office@rsjp.gov.rs

Прилог:

  1. Програм за поједностављење административних поступака и регулативе – eПАПИР за период 2019 – 2021. година
  2. Акциони план за спровођење Програма е-ПАПИР
  3. Друга група (пакет) препорукa за оптимизацију административних поступака