Održan okrugli sto pod nazivom „Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama“

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je u petak, 28. avgusta 2015. godine, organizovao i održao okrugli sto pod nazivom „Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama“, uz podršku IPA projekta „Reforma koordinacije politika u Vladi Republike Srbije – treća faza“.
Cilj skupa bio je da se zainteresovanoj stručnoj javnosti predstave radne verzije propisa za uređenje planskog sistema i sistema upravljanja javnim politikama u Republici Srbiji koje je pripremio Republički sekretarijat za javne politike, kao i strateški pravci razvoja zvanične statistike u predstojećem periodu i radna verzija zakona koji bi trebalo da uredi oblast statistike, a koje je pripremio Republički zavod za statistiku. Stručnu pomoć u izradi ovih akata dali su konsultanti angažovani na projektu „Reforma koordinacije politika u Vladi Republike Srbije – treća faza“ i USAID Projektu za bolje uslove poslovanja.

Na okruglom stolu je diskutovan predloženi paket propisa (koga čini radna verzija Zakona o planskom sistemu u Republici Srbiji, radna verzija Uredbe o metodologiji za upravljanje javnim politikama, radna verzija Uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova organa državne uprave i radna verzija Zakona o zvaničnoj statistici) i razmenjene su sugestije i predlozi za njihovo dalje unapređivanje. U okruglom stolu su, pored predstavnika različitih institucija Vlade RS, učešće uzeli predstavnici međunarodnih institucija i organizacija, nevladinog sektora, akademske zajednice, međunarodnih donatora i poslovne zajednice.

Skup je pozdravila dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ona je podvukla važnost uređenja sistema upravljanja javnim politikama kao i rešavanje problema nedostatka koordinacije u državnoj upravi, jasne prioritizacije i dobrog planiranja, te je u svetlu ovih tema istakla značaj predloženog paketa propisa i njegovog postupnog sprovođenja.

Na skupu je učestvovao dr Dušan Vujović, ministar finansija. U svojoj uvodnoj reči, ministar Vujović je pozdravio napore Republičkog sekretarijata za javne politike da uspostavi sistem koji će biti podrška za planiranje i odlučivanje o javnim politikama, naglasivši da je takva inicijativa realno ostvariva i da ustvari predstavlja povratak na osnove dobrog upravljanja. Ministar Vujović je podvukao i neophodnost dobrih analiza javnih politika, planiranja i kvalitetnih statističkih podataka i istakao da je programski budžet tačka spajanja analize javnih politika i statistike. Ministar je na kraju naglasio da je deo reformi koje su predstavljene učesnicima okruglog stola veliki poduhvat, čija realizacija zahteva vreme od par godina, ali da je od suštinske važnosti da se prvi korak načini odmah, kao i da postoji realan plan sprovođenja i završetka ovih reformi.

Učesnici okruglog stola su izneli konstruktivne komentare, sugestije i predloge za unapređenje predstavljenih radnih verzija akata. Oni su se generalno saglasili da se ovakvim predlogom za unapređenje postojećeg sistema planiranja ide u dobrom pravcu jer se uvodi red u proces planiranja, sprovođenja, koordinacije i praćenja sprovođenja javnih politika, te da on sadrži dobre mehanizme koji obezbeđuju osnovu za dobro upravljanje u vremenima izazova za javnu upravu.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave predviđa usvajanje propisa o kojima se diskutovalo na okruglom stolu – do kraja 2015. godine. U tom smislu, koraci koji predstoje su završetak rada na predloženim propisima, sprovođenje javne rasprave i pokretanje formalne procedure usvajanja predloženih propisa.

Zapisnik sa okruglog stola možete pronaći ovde.