Kontrolna lista za ocenu postojanja uticaja propisa na konkurenciju

17 / 06 / 2022

Republički sekretarijat za javne politike i Komisija za zaštitu konkurencije zajednički su izradili Kontrolnu listu za ocenu uticaja propisa na konkurenciju (u dalјem tekstu: Kontrolna lista).

Kontrolna lista je pomoćno sredstvo/alat koji nadležnim organima, odnosno predlagačima propisa olakšava da pravilno ocene postojanja uticaja propisa na konkurenciju tj. da li određeni predlog/nacrt propisa može dovesti do narušavanja konkurencije na tržištu. Ukoliko se na osnovu Kontrolne liste utvrdi da može postojati takav uticaj, predlog/nacrt propisa je potrebno dostaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi pribavlјanja mišlјenja. Komisija za zaštitu konkurencije je, u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, insitucija nadležna za davanje mišlјenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu.

Kontrolna lista je dostupna na sajtu RSJP i možete joj pristupiti preko sledećeg linka, a takođe je i sastavni deo Priručnika za analizu efekata javnih politika i propisa  dostupnim na linku.

Ovim putem podsećamo da si na internet stranici RSJP dostupni i drugi alati koji se primenjuju u toku analize efekata propisa, kao što  Test uticaja na mikro, male i srednje privredne subjekte (u dalјem tekstu: MMSP test) i Kalkulator za izračunavanje administrativnog troška metodom standardnog troška (u dalјem tekstu: Kalkulator).

MMSP test je alat koji se koristi prilikom planiranja, izrade i donošenja propisa u okviru sprovođenja ex-ante analize efekata. Sprovođenje testa MMSP predstavlјa obavezan korak u skladu sa Uredbom o metodologiji upravlјanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i pomoću njega se analiziraju predložena rešenja u propisima koja ostvaruju uticaj na mikro, male i srednje privredne subjekte, kao i alternativne opcije kojima se smanjuje opterećenje ovih privrednih subjekata. Pri tome se vodi računa da analiza i nivo detalјa sadržanih u testu MMSP treba da budu proporcionalni značaju propisa, odnosno potencijalnom opterećenju mikro, malih i srednjih privrednih subjekata koje im propis nameće. Test MMSP, kao i uputstvo za njegovu primenu dostupni su preko linka

Kalkulator omogućava izračunavanje administrativnih troškova koji nastaju u toku sprovođenja administrativnih postupaka i administrativnih zahteva, tj. troškova aktivnosti koje je potrebno da subjekat regulacije (građanin i privredni ili drugi subjekt) sprovede kako bi ostvario svoja prava i obaveze kroz administrativni postupak ili zahtev. Model standardnog troška zahteva razlaganje administrativnih postupaka i zahteva na administrativne aktivnosti koje subjekti regulacije moraju da sprovedu kako bi ostvarili prava i obaveze. Zatim se svakoj od aktivnosti pridružuju podaci o vremenu potrebnom za njeno sprovođenje, tarifi (prosečnoj zaradi) kao i podaci o drugim troškovima koje zahtevaju date aktivnosti. Nakon što se na ovaj način izračunaju troškovi za svaku administrativnu aktivnost Kalkulator vrši obračun celokupnog administrativnog troška. Kalkulator je dostupan na linku