Kako do boljih odluka? Priručnik za rukovodioce u elektronskom izdanju

27 / 09 / 2019

Republički sekretarijat za javne politike izradio je priručnik za rukovodioce kao podršku u primeni Zakona o planskom sistemu. Priručnik je namenjen širokoj grupi rukovodilaca, na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom. Dok njegova struktura odgovara potrebama državnih službenika na položaju ali i rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica.

Sadržaj priručnika je praktičan i fokusira se na teme kao što su: šta je sve od podataka potrebno da rukovodioci imaju pred sobom kako bi doneli optimalne i na činjenicama zasnovane odluke. U njemu ćete naći alate za ocenu kvaliteta korišćenih podataka i urađenih analiza, koju pomažu u oceni da li su prikupljeni podaci odgovarajući i dovoljni za odluku koja se donosi. Tu je i opis novina u planiranju koje su uvedene Zakonom o planskom sistemu, kao što su izrada koncepta politike i uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje i koordinaciju javnih politka.

Izradu priručnika podržao je projekat nemačko-srpske razvojne saradnje Podrška reformi javne uprave koji sporvodi GIZ.

PDF 22.5mb

Priručnik za rukovodioce

Pogledaj