Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Како до бољих одлука? Приручник за руководиоце у електронском издању

27 / 09 / 2019

Републички секретаријат за јавне политике израдио је приручник за руководиоце као подршку у примени Закона о планском систему. Приручник је намењен широкој групи руководилаца, на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном. Док његова структура одговара потребама државних службеника на положају али и руководилаца ужих унутрашњих јединица.

Садржај приручника је практичан и фокусира се на теме као што су: шта је све од података потребно да руководиоци имају пред собом како би донели оптималне и на чињеницама засноване одлуке. У њему ћете наћи алате за оцену квалитета коришћених података и урађених анализа, коју помажу у оцени да ли су прикупљени подаци одговарајући и довољни за одлуку која се доноси. Ту је и опис новина у планирању које су уведене Законом о планском систему, као што су израда концепта политике и успостављање Јединственог информационог система за планирање, праћење и координацију јавних политка.

Израду приручника подржао је пројекат немачко-српске развојне сарадње Подршка реформи јавне управе који спорводи ГИЗ.

PDF 22.5mb

Приручник за руководиоце

Погледај