JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PROGRAMA UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA I REGULATORNOM REFORMOM SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2021-2025

26 / 08 / 2021

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava zainteresovanu javnost da će javna rasprava o Predlogu Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa akcionim planom za period od 2021 – 2025. godine biti sprovedena od 27. avgusta do 15. septembra 2021. godine.
Predlogom Programa je kroz ciljeve, mere i aktivnosti razrađen drugi pilar (Planiranje i koordinacija politika) Strategije reforme javne uprave za period 2021 – 2030. Sprovođenje ovog Programa će doprineti unapređenju kvaliteta javnih politika i propisa, kroz nastavak regulatorne reforme, jačanje kapaciteta za kreiranje i praćenje sprovođenja javnih politika i propisa, efektivnu koordinaciju javnih politika i unapređenje učešća javnosti u svim fazama donošenja i praćenja sprovođenja javnih politika i propisa.
Tokom javne rasprave planirana je online diskusija na kojoj će svi zainteresovani moći da iznesu svoje komentare i sugestije. O tačnom terminu i detaljima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Pozivamo sve zainteresovane strane da svoje komentare, predloge i sugestije u vezi sa Predlogom programa pošalju na adresu: office@rsjp.gov.rs do 15. septembra 2021. godine.
Tekst Predloga Programa unapređenja upravljanja javnim politikama I regulatornom reformom za period od 2021-2025. godine možete videti ovde.
Akcioni plan za sprovođenje Programa unapređenja upravljanja javnim politikama I regulatornom reformom za period od 2021-2025. godine možete videti ovde.