Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2021-2025

26 / 08 / 2021

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност да ће јавна расправа о Предлогу Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом са акционим планом за период од 2021 – 2025. године бити спроведена од 27. августа до 15. септембра 2021. године.
Предлогом Програма је кроз циљеве, мере и активности разрађен други пилар (Планирање и координација политика) Стратегије реформе јавне управе за период 2021 – 2030. Спровођење овог Програма ће допринети унапређењу квалитета јавних политика и прописа, кроз наставак регулаторне реформе, јачање капацитета за креирање и праћење спровођења јавних политика и прописа, ефективну координацију јавних политика и унапређење учешћа јавности у свим фазама доношења и праћења спровођења јавних политика и прописа.
Током јавне расправе планирана је онлajн дискусија на којој ће сви заинтересовани моћи да изнесу своје коментаре и сугестије. О тачном термину и детаљима овог догађаја јавност ће бити благовремено обавештена.
Позивамо све заинтересоване стране да своје коментаре, предлоге и сугестије у вези са Предлогом програма пошаљу на адресу: office@rsjp.gov.rs до 15. септембра 2021. године.
Текст Предлога Програма унапређења управљања јавним политикама И регулаторном реформом за период од 2021-2025. године можете видети овде.
Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама И регулаторном реформом за период од 2021-2025. године можете видети овде.