Izveštaj o rezultatima sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade 2020 – 2022

01 / 07 / 2022

Izveštaj o rezultatima sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade 2020-2022 (APSPV), usvojen je na sednici Vlade održanoj 30.06.2022. godine. Vlada Republike Srbije je tokom mandata ispunila veći deo planiranih rezultata u svim prioritetnim oblastima, uprkos činjenici da se implementacija APSPV 2020-2022 odvijala u vanredno teškim okolnostima izazvanim pandemijom virusa Kovid 19.

Ostvareno je 60% planiranih rezultata, a za još 25% su stvoreni preduslovi za realizaciju u najkraćem periodu. Republika Srbija je uspešno prilagodila svoju politiku, stavljajući u prvi plan zdravlje građana i očuvanje makroekonomske stabilnosti, uz održivi rast BDP.

Završeni su, ali i započeti, značajni saobraćajni i infrastrukturni projekti, pokrenute investicije u oblasti zaštite životne sredine, početi projekti izgradnje novih energetskih kapaciteta. Nastavljena je digitalizacija javne uprave, uspostavljanjem novih sistema i transformacija uprave iz tradicionalne funkcije regulatora ka servisu orijentisanom na krajnje korisnike tj. građane i privredu.

Kada je reč o bezbednosti postignuti su rezultati u smanjenju broja organizovanih kriminalnih grupa, kao i povećanju broja otkrivenih krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala i krivičnih dela sa elementima korupcije. Republika Srbija je unapredila i normativni i strateški okvir u domenu zaštite ljudskih prava.

Ceo Izveštaj možete pogledati ovde.

Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade 2020-2022 je operativni dokument koji je sačinjen na osnovu Programa Vlade predstavljenom u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom njenog izbora. U APSPV su definisani najvažniji ciljevi Vlade u okviru četiri prioritetne oblasti: Efikasna javna uprava; Dalje ekonomsko jačanje Srbije; Srbija u Evropi i svetu; Zaštita ljudskih prava i bezbednost.

Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade 2020-2022 možete pogledati ovde.