Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај о резултатима спровођења Акционог плана за спровођење Програма Владе 2020 – 2022

01 / 07 / 2022

Извештај о резултатима спровођења Акционог плана за спровођење Програма Владе 2020-2022 (АПСПВ), усвојен је на седници Владе одржаној 30.06.2022. године. Влада Републике Србије је током мандата испунила већи део планираних резултата у свим приоритетним областима, упркос чињеници да се имплементација АПСПВ 2020-2022 одвијала у ванредно тешким околностима изазваним пандемијом вируса Ковид 19.

Остварено је 60% планираних резултата, а за још 25% су створени предуслови за реализацију у најкраћем периоду. Република Србија је успешно прилагодила своју политику, стављајући у први план здравље грађана и очување макроекономске стабилности, уз одрживи раст БДП.

Завршени су, али и започети, значајни саобраћајни и инфраструктурни пројекти, покренуте инвестиције у области заштите животне средине, почети пројекти изградње нових енергетских капацитета. Настављена је дигитализација јавне управе, успостављањем нових система и трансформација управе из традиционалне функције регулатора ка сервису оријентисаном на крајње кориснике тј. грађане и привреду.

Када је реч о безбедности постигнути су резултати у смањењу броја организованих криминалних група, као и повећању броја откривених кривичних дела из области организованог криминала и кривичних дела са елементима корупције. Република Србија је унапредила и нормативни и стратешки оквир у домену заштите људских права.

Цео Извештај можете погледати овде.

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022 је оперативни документ који је сачињен на основу Програма Владе представљеном у Народној скупштини Републике Србије приликом њеног избора. У АПСПВ су дефинисани најважнији циљеви Владе у оквиру четири приоритетне области: Ефикасна јавна управа; Даље економско јачање Србије; Србија у Европи и свету; Заштита људских права и безбедност.

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022 можете погледати овде.