Drugi krug konsultacija o Predlogu uredbe o analizi efekata propisa

09 / 08 / 2023

Nakon sprovedenog prvog kruga konsultacija, Republički sekretarijat za javne politike poziva zainteresovanu javnost da učestvuje u drugom krugu konsultacija o Predlogu uredbe o analizi efekata propisa. Ova verzija teksta Predloga uredbe sadrži odredbe kojima se uređuje proces sprovođenja i kontrole kvaliteta ex-ante analize efekata propisa, proces sprovođenja ex-post analize efekata propisa i proces konsultacija, kao i tri priloga. U ovo trenutku Tekst predloga uredbe ne sadrži prelazne i završne odredbe. Pozivamo zainteresovanu javnost da komentare na materijal dostavi na elektronsku adresu danijela.zugic@rsjp.gov.rs do 1. septembra 2023. godine.

 

DOCX 0.1mb

Radni tekst Predloga uredbe

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 1 Uredbe - Izvestaj o sprovedenoj ex ante AEP 27 jul

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 2 Uredbe - Izvestaj o sprovedenoj ex post AEP 28. jul (2)

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 3 Izveštaj o sprovedenim konsultacijama 28 jul

Pogledaj