Delegacija BiH u poseti RSJP

06 / 02 / 2018

Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta bili su gosti Republičkog sekretarijata za javne politike.

Poseta je organizovana na inicijativu Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika“ (Strengthening capacities for strategic planning and policy development – SPPD II)  sa ciljem upoznavanja dobre prakse  u procesima koordinacije i planiranja u okviru reforme javne uprave u Republici Srbiji.

Jasna Atanasijević , v.d direktora RSJP sa svojim  timom saradnika predstavila je novine u pristupu i kulturi rada državne uprave Srbije i rezultate reformskih aktivnosti.

Kolege iz BiH su se upoznale sa Strategijom regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama, Predlogom zakona o planskom sistemu Republike Srbije i Informacionim sistemom podrške procesima planiranja i upravljanja, ulogom i funkcijom Sekretarijata, kao i metodološkom, analitičkom i koordinatorskom podrškom koju naša institucija pruža Vladi i organima državne uprave. Delegacija BiH posetila je i Generalni sekretarijat Vlade.

Razmena iskustava sa delegacijom BiH nastavljena je i tokom radnog ručka, kojem se pridružio i predstavnik ambasade BiH Zoran Perković, kao i kolege iz Ministartva finansija, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

Zajedničke teme i slični izazovi – otvorili su  inicijative i  brojne mogućnosti dalje regionalne saradnje i razmene iskustava.

Dodatno, reforma javne uprave, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem, predstavlja jedan od prioriteta  Strategije proširenja Evropske unije za sve države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji.  Stoga  je ovaj susret otvorio nove mogućnosti saradnje u cilju uspostavljanja standarda ekonomskog upravljanja i administrativnih standarda u starteškom planiranju.