Ciklus izrade programa ekonomskih reformi (ERP)

21 / 09 / 2020

ERP je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije i kandidata za članstvo u EU i deo je pripreme za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora koje se sprovodi u svim državama članicama EU. ERP je trenutno i krovni ekonomski dokument Republike Srbije, koji ima za cilj unapređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem.

Na radnom doručku za novinare održanom 18. septembra 2020. godine predstavljen je sadržaj ovogodišnjeg ERPa i proces njegove koordinacije. Cilj je bio da se javnost obavesti o mogućnostima aktivnog učešća u procesu konsultacija koji se sprovodi tokom izrade pomenutog dokumenta.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) Bojana Tošić istakla je da su „reforme skupe, a budžet ograničen, pa se prioriteti moraju pažljivo birati”. Naglasila je da je RSJP sa Ministarstvom finansija razvio metodologiju za procenu troška svake planirane mere, kako bi donosioci odluka mogli da se opredele za one koje će dati najbolje efekte na život građana i poslovni ambijent.

– Iz godine u godinu kvalitet ERP-a je sve bolji. Imamo pohvale da je ovo jedan od najbolje pripremljenih dokumenata u procesu pristupanja EU. Međutim, ukoliko reforme definiše sama Vlada bez učešća stručne javnosti, civilnog sektora, građana, te reforme sami građani neće doživeti kao svoje. Neće doći do sprovođenja, ostaće samo na papiru, naglasila je Tošić.

Pomoćnica direktora u RSJP-u Dijana Ilić Zogović istakla je da svaka reforma treba da otkloni ili ublaži prepreke identifikovane po oblastima i da uzme i obzir i preporuke Evropske komisije.

– Strukturne reforme treba da se biraju tako da imaju veliki efekat na unapređenje konkurentnosti i privredni rast, kao i na povećanje životnog standarda građana, ali se sagledava i njihov uticaj na životnu sredinu, rast zaposlenosti i trebalo bi da budu definisane u skladu sa tim, navela je Ilić Zogović.

Koordinatorka NKEU, Nataša Dragojlović govorila o važnosti ovog dokumenta, čija priprema je transparentna, tako da stručna i šira javnost može sve da isprati. Reforme koje se sprovode čine poslovanje privredi izvesnim, ali је takođe i istakla da taj ERP nikako nije zamena za Plan razvoja Srbije, krovnog dokumenta Republike Srbije koji donosi Vlada i koji treba da bude uskladjen sa strateškim okvirom u EU.

Učešće u diskusiji pored gore navedenih uzele su i Verica Ignjatović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija i Jelena Rančić, savetnica za regulatornu reformu iz NALED-a.

Radni doručak za novinare organizovan je u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ koji sprovode CEP, NALED i portal European Western Balkans.