Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
7
31.01.2020
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Акционог плана за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године.

10
25.12.2019
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији 2020-2025

11
25.12.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог закључка којим се утврђује Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

12
24.12.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичнух дела у Републици Србији за период 2019-2025. године и предлог акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2019-2025 којим се уређује начин спровођења Стратегије у периоду 2019-2022. године

14
22.11.2019
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2019. до 2023. године

15
13.11.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024 са акционим планом

18
23.08.2019
Потпуна

Мишљење на ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016–2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

19
10.08.2019
Делимична

Мишљење на Предлог програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020. године