Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
1
Invalid date

Мишљење на Предлог уредбе о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести КОВИД 19

4
Invalid date
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржини фактура у папирном облику

6
Invalid date
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о измени Уредбе о производима који после употребе постаују посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег ивзештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде

8
Invalid date

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години