Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u projektu Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja

25 / 03 / 2022

U okviru Projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji” (PAR2EU) koji sprovodi GIZ, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) sprovode projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“ („National Local Development Planning Expertise“). Projekat se sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP).
U okviru Projekta raspisuje se javni poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS). Cilj javnog poziva je identifikovanje i odabir 10 JLS koje su zainteresovane da učešćem u Projektu „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“‚ ojačaju svoje kapacitete i izrade planove razvoja u skladu sa zakonskom regulativom i najboljom međunarodnom praksom.

Učešćem u ovom Projektu, JLS dobijaju mogućnost da na efikasniji način ispune svoju zakonsku obavezu donošenja planova razvoja i izrade sveobuhvatni planski dokument koji će im služiti kao smernica za dalji razvoj i budžetsko planiranje.

Podrška će biti pružena JLS u periodu trajanja Projekta, od maja 2022. do juna 2023. godine.

Javni poziv namenjen je svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama, a u skladu sa kriterijumima definisanim u odeljku III javnog poziva. Gradske opštine mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada.

U skladu sa opštim uslovima učešća, pravo prijave na javni konkurs nemaju:

  • JLS koje već imaju izrađen plan razvoja koji neće isteći do kraja 2023.
  • JLS koje već imaju obezbeđenu podršku za izradu plana razvoja (potpisan ugovor ili objavljeni rezultati aktivnih konkursa na kojima je JLS odabrana).

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju elektronski (na adresu LED@naled.rs) i poštom na adresu:

NALED
Za: Projekat ‚‚ Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja ’’ – Jelena Thorogood
Makedonska 30
11000 Beograd

Prijava se podnosi najkasnije do 25.4.2021. godine.

Oglas je u celosti objavljen na sajtovima  rsjp.gov.rs/ i www.naled.rs.

U cilju prezentacije paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće organizovana dva onlajn informativna sastanka. Onjan sastancima možete pristupiti uz pomoć sledećih linkova:

Prvi onlajn informativni sastanak – sreda, 6.april 2022. godine u 10.00 časova

https://us06web.zoom.us/j/88983496124?pwd=dlIzRyt4TUNaaWFGZnpjK3R6a2J1UT09

Drugi onlajn informativni sastanak – sreda 13april godine u 10.00 časova:

https://us06web.zoom.us/j/89082022378?pwd=Y3BzNlZCUkRDQWdJKy93TmVVUjhMQT09.

DOCX 0.1mb

Javni poziv za JLS - Podrška u izradi lokalnih planova razvoja

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 1 - Kriterijumi za izbor JLS

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 2 - Formular za prijavu

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Prilog 3 - Izjava spremnosti za saradnju

Pogledaj