Javne politike - mehanizam delovanja Vlade u cilju razvoja društva i zaštite interesa građana i privrede.

O SEKRETARIJATU

RSJP

Stručna podrška Vladi i državnoj upravi u kreiranju, upravljanju javnim politikama i sprovođenju regulatorne reforme

Misija

Kvalitetne javne politike kao rezultat saradnje državne uprave sa naučno-istraživačkom zajednicom, privredom, građanima i organizacijama civilnog društva

Vizija

Odlučivanje zasnovano na činjenicama i upravljanje prema rezultatima

U FOKUSU

Idi na stranicu

VESTI

Pregled vesti

UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA

Ciklični proces planiranja, budžetiranja, sprovođenja, praćenja i evaluacije javnih politika.
Idi na stranicu

REGULATORNA REFORMA

GRAFIČKI PRIKAZ

Grafički prikaz ciklusa regulatorne reforme.

Idi na stranicu

DOKUMENTI

Na ovoj stranici možete naći bazu dokumenata RSJP i ostalih dokumenata
Idi na stranicu

PROPISI

RAZVOJNI PROJEKTI

Saznaj više