Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни позив за локалне самоуправе за учешће у пројекту Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја

25 / 03 / 2022

У оквиру Пројекта Немачко-српске развојне сарадње “Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији” (PAR2EU) који спроводи GIZ, Национална алијанса за локални економски развој (NALED) и Балкански центар за регулаторну реформу (BCRR) спроводе пројекат „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја“ („National Local Development Planning Expertise“). Пројекат се спроводи у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (RSJP).
У оквиру Пројекта расписује се јавни позив за јединице локалне самоуправе (JLS). Циљ јавног позива је идентификовање и одабир 10 JLS које су заинтересоване да учешћем у Пројекту „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја“‚ ојачају своје капацитете и израде планове развоја у складу са законском регулативом и најбољом међународном праксом.

Учешћем у овом Пројекту, JLS добијају могућност да на ефикаснији начин испуне своју законску обавезу доношења планова развоја и израде свеобухватни плански документ који ће им служити као смерница за даљи развој и буџетско планирање.

Подршка ће бити пружена JLS у периоду трајања Пројекта, од маја 2022. до јуна 2023. године.

Јавни позив намењен је свим градовима, општинама и градским општинама, а у складу са критеријумима дефинисаним у одељку III јавног позива. Градске општине могу конкурисати за подршку уз прибављену сагласност матичног града.

У складу са општим условима учешћа, право пријаве на јавни конкурс немају:

JLS које већ имају израђен план развоја који неће истећи до краја 2023.
JLS које већ имају обезбеђену подршку за израду плана развоја (потписан уговор или објављени резултати активних конкурса на којима је JLS одабрана).

Пријаве са пратећом документацијом се достављају електронски (на адресу LED@naled.rs) и поштом на адресу:

НАЛЕД
За: Пројекат ‚‚ Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја ’’ – Јелена Тхорогоод
Македонска 30
11000 Београд

Пријава се подноси најкасније до 25.4.2021. године.

Оглас је у целости објављен на сајтовима rsjp.gov.rs и www.naled.rs.

У циљу презентације пакета подршке, као и пријавне документације, биће организована два онлајн информативна састанка. Оњан састанцима можете приступити уз помоћ следећих линкова:

Први онлајн информативни састанак – среда, 6.април 2022. године у 10.00 часова;

https://us06web.zoom.us/j/88983496124?pwd=dlIzRyt4TUNaaWFGZnpjK3R6a2J1UT09

Други онлајн информативни састанак – среда 13. април године у 10.00 часова:

https://us06web.zoom.us/j/89082022378?pwd=Y3BzNlZCUkRDQWdJKy93TmVVUjhMQT09

DOCX 0.1mb

Јавни позив за ЈЛС - Подршка у изради локалних планова развоја

Погледај
DOCX 0.1mb

Прилог 1 - Критеријуми за избор ЈЛС

Погледај
DOCX 0.1mb

Прилог 2 - Формулар за пријаву

Погледај
DOCX 0.1mb

Прилог 3 - Изјава спремности за сарадњу

Погледај