Javne rasprave

Javna rasprava je oblik učešća javnosti u procesu pripreme propisa i dokumenata javnih politika, koja se sprovodi nakon završenog procesa konsultacija. Sprovođenje javne rasprave u pripremi propisa i dokumenata javnih politika bliže je uređeno Poslovnikom Vlade Republike Srbije.