Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu uredbe o pripremi Nacrta plana razvoja Republike Srbije

02 / 06 / 2023

Javna rasprava o Predlogu uredbe o pripremi Nacrta plana razvoja Republike Srbije sprovedena je u periodu od 8. maja do 27. maja 2023. godine. Tekst predmetne uredbe je bio dostupan širokoj javnosti na portalu e-Konsultacije, a predstavljanje dokumenta je organizovano 18. maja 2023. godine u Privrednoj komori Srbije.

DOCX 0.1mb

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu uredbe o pripremi Nacrta plana razvoja Republike Srbije

Pogledaj