Završni događaj Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja u cilju lokalizacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine u Srbiji

30 / 06 / 2022

Beograd, 29. jun 2022. godine – upriličen je završni događaj Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja u cilјu lokalizacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine u Srbiji.

Plan razvoja kao dokument predstavlјa plan razvoja jedne zajednice koji je u skladu sa želјama svih članova zajednice i realnim mogućnostima za razvoj. Da bi se takav plan napravio neophodno je uspostavlјanje i dosledno poštovanje standarda struke i usklađenosti sa Zakonom, uz aktivno učešće lokalne zajednice.

Mentorsku podršku u pripremi i izradi Nacrta plana razvoja Grada Užica i Opštine Sremski Karlovci u prethodnih godinu dana pružio je Republički sekretarijat za javne politike uz konsultantsku podršku Edukons Univerziteta. Projekat je finansiran iz granta koji su dodelile Vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi GIZ .

„Za izradu Plana razvoja jedinica lokalne samouprave, dokumenta razvojnog planiranja najvišeg nivoa, potrebno je dobro razumevanje problema, analitičnost, jasni, relevantni i vremenski određeni cilјevi, merlјivost rezultata, usklađenost planova sa budžetom, obezbeđeno učešće svih zainteresovanih strana i cilјnih grupa u formulisanju mera, kao i usklađenost sa planskim dokumentima na višem nivou.“ – istakla je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.

„Da bi se postigli cilјevi održivog razvoja do 2030. godine, neophodna je saradnja svih društvenih aktera, na svim nivoima vlasti. Čak preko 65% cilјeva Agende 2030 zavisi od odluka donetih na lokalnom ili regionalnom nivou. Način na koji se naša društva razvijaju lokalno je stoga odlučujući za način na koji kreiramo pravednu, ekološki odgovornu i održivu budućnost.

Za postizanje napretka u održivom razvoju, od suštinske je važnosti da lokalni akteri upravlјaju i preuzmu vlasništvo nad procesom, što iziskuje sveobuhvatno razumevanje Agende 2030 i njenih temelјnih principa, dijalog i saradnju svih klјučnih partnera u ovom procesu“, izjavila je Milena Altmajer, vođa projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“.

Cilј projekta bio je da se realizacijom projektnih aktivnosti unaprede kapaciteti dve lokalne samouprave za planiranje utemelјeno na činjenicama i podacima i ostvarivanje cilјeva održivog razvoja kroz definisanje lokalnih prioriteta. To podrazumeva bolјe korišćenje lokalnih resursa i kvalitetnije pružanje usluga građanima i privredi u skladu sa zakonskim nadležnostima.

„Ovim putem bih se zahvalila i našim evropskim partnerima koji nam pružaju svaku vrstu pomoći u reformi javne uprave kao važnom segmentu evropskih integracija. Posebno bih istakla saradnju sa GIZ-om i SDC-om koji su prepoznali značaj lokalnog razvoja i obezbedili finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta“- izjavila je Bojana Tošić.

Na primeru grada Užica i opštine Sremski Karlovci ističe se značaj koordinacije Republičkog sekretarijata za javne politike u oblikovanju i zakonskom usklađivanju Plana razvoja jedinica lokalne samouprave, kako bi šanse za njihov realan razvoj bile veće i na korist privrede i svih građana.