Više od 200 državnih službenika pohađalo obuku „Kako do administrativnih postupaka koje razume svako?“

17 / 02 / 2021

Kako bi se pružila podrška državnim službenicima koji učestvuju u unosu i reviziji podataka neophodnih za uspostavljanje Registra administrativnih postupaka, tokom januara i februara 2021. godine organizovano je 5 obuka sa temom „Kako do administrativnih postupaka koje razume svako?“. Obuke je pohađalao više od 200 službenika iz organa javna uprave sa republičkog nivoa. Učesnici su obučeni kako da pravilno formulišu opis postupaka i unose podatke o postupcima koje sprovode, tako da privreda i građani mogu razumeti na koji način mogu ostvariti svoja prava ili ispuniti svoje obaveze ka državi.

Registar administrativnih postupaka učiniće informacije o načinu sprovođenja svih administrativnih procedura javno dostupnijim i to na jednom mestu, kako privredi, tako i građanima i time povećati transparentnost rada javne uprave i povećati pravnu sigurnost privrede i građana. Uspostavljanje Registra se očekuje tokom 2021. godine.

Republički sekretarijat za javne politike sprovodi ovu aktivnost uz podršku NALED i BCRR (Balkanski centar za regulatornu reformu).

Pored podrške u izradi korisnički-orijentisanih opisa postupaka, NALED i BCRR će pripremiti analizu 50 odabranih postupaka u cilju njihovog budućeg pojednostavljenja, a završetak ovih aktivnosti se očekuje do kraja februara 2021. godine.