Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Више од 200 државних службеника похађало обуку „Како до административних поступака које разуме свако?“

17 / 02 / 2021

Како би се пружила подршка државним службеницима који учествују у уносу и ревизији података неопходних за успостављање Регистра административних поступака, током јануара и фебруара 2021. године организовано је 5 обука са темом „Како до административних поступака које разуме свако?“. Обуке је похађалао више од 200 службеника из органа јавна управе са републичког нивоа. Учесници су обучени како да правилно формулишу опис поступака и уносе податке о поступцима које спроводе, тако да привреда и грађани могу разумети на који начин могу остварити своја права или испунити своје обавезе ка држави.

Регистар административних поступака учиниће информације о начину спровођења свих административних процедура јавно доступнијим и то на једном месту, како привреди, тако и грађанима и тиме повећати транспарентност рада јавне управе и повећати правну сигурност привреде и грађана. Успостављање Регистра се очекује током 2021. године.

Републички секретаријат за јавне политике спроводи ову активност уз подршку НАЛЕД и БЦРР (Балкански центар за регулаторну реформу).

Поред подршке у изради кориснички-оријентисаних описа поступака, НАЛЕД и БЦРР ће припремити анализу 50 одабраних поступака у циљу њиховог будућег поједностављења, а завршетак ових активности се очекује до краја фебруара 2021. године.