Usvojene uredbe za bližu primenu Zakona o planskom sistemu

11 / 02 / 2019

Vlada Republike Srbije usvojila je podzakonske akte, kojima se bliže određuje metodološka primena Zakona o planskom sitemu RS

Uredbu o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Uredbu o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Obe uredbe, objavljene su u „Službenom glasniku RS”, broj 8/19 od 8. februara i stupaju na snagu 16. februara 2019. godine.

Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika bliže je uređen proces i kontrola sprovođenja analize efekata prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa, uključujući i način sprovođenja konsultacija, sadržina i forma dokumenata javnih politika, način izveštavanja o rezultatima sprovođenja javnih politika, analiza i način vrednovanja tih rezultata, kao i oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika. Primenom ove uredbe ujednačava se proces planiranja, izrade i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa, što će dovesti do povećanja transparentnosti procesa njihove izrade, podizanja njihovog kvaliteta, kao i efikasnije primene, odnosno postizanja boljih rezultata.

Uredbom o metodologiji izrade srednjoročnih planova bliže je propisana metodologija srednjoročnog planiranja, odnosno, sadržina i proces izrade i sprovođenja srednjoročnog plana, kao i uloga Informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja i izveštavanje, u koji će se unositi dokumenta javnih politika i srednjoročni planovi i preko koga će se vršiti izveštavanje o njihovom rezultatima. Primena rešenja navedene uredbe omogućiće objedinjavanje procesa srednjoročnog planiranja i izrade budžeta, odnosno, bolju prioritizaciju rashoda i efektivniju alokacije budžetskih sredstava u srednjoročnom okviru. To će doprineti efikasnijem sprovođenju planiranih mera i ostvarenju ciljeva utvrđenih planskim dokumentima (dokumentima javnih politika i dokumentima razvojnog planiranja).

Sadržaj Zakona i Uredbi sa pratećim prilozima, možete pogledati ispod:

PDF 0.1mb

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Pogledaj
PDF 0.4mb

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika sa prilozima

Pogledaj
PDF 0.2mb

Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Pogledaj
PDF 0.4mb

Prilozi za Uredbu metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Pogledaj