Usvojena Uredba o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

14 / 08 / 2020

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 13. avgusta 2020. godine usvojila Uredbu o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Plan razvoja je dugoročni dokument razvojnog planiranja, koji za period od najmanje sedam godina usvaja skupština autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. On služi autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave da realno sagleda i opiše postojeće stanje u pogledu problema i razvojnih šansi, kao i da utvrdi prioritetne ciljeve razvoja. Plan razvoja sadrži podatke o stanju prirodnih resursa, infrastrukture, obrazovanja, socijalne zaštite, privrede, poljoprivrede, kulture, turizma i drugih oblasti važnih za život i rad na prostoru autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Na osnovu ovih podataka i u skladu sa potrebama građana i privrede, utvrđuju se prioritetni ciljevi razvoja kojima se stremi u budućem periodu.

Uredba definiše obavezne elemente plana razvoja (uvod, pregled i analizu postojećeg stanja, viziju, prioritetne ciljeve razvoja, pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva razvoja, način sprovođenja i način praćenja sprovođenja plana razvoja) sa ciljem da se postigne uniformnost u planiranju i izradi planova razvoja, kao i u praćenju sprovođenja i izveštavanju, što će imati za rezultat efikasnije planiranje i koordinaciju javnih politika.

Na osnovu praktičnog iskustva u izradi plana razvoja za pet pilot opština: Mali Zvornik, Kuršumlija, Sjenica, Petrovac na Mlavi i Bački Petrovac, izrađene su i Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave, koje pružaju metodološko vođenje JLS kroz izradu planova razvoja „korak po korak“. Smernice pomažu jedinicama lokalne samouprave da pripreme kvalitetan plan razvoja koji definiše stvarne, jasne i dostižne ciljeve, čije sprovođenje je moguće meriti i vrednovati.