Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојена Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

14 / 08 / 2020

Влада Републике Србије је на седници одржаној 13. августа 2020. године усвојила Уредбу о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. План развоја је дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Он служи аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе да реално сагледа и опише постојеће стање у погледу проблема и развојних шанси, као и да утврди приоритетне циљеве развоја. План развоја садржи податке о стању природних ресурса, инфраструктуре, образовања, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, културе, туризма и других области важних за живот и рад на простору аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. На основу ових података и у складу са потребама грађана и привреде, утврђују се приоритетни циљеви развоја којима се стреми у будућем периоду.

Уредба дефинише обавезне елементе плана развоја (увод, преглед и анализу постојећег стања, визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја) са циљем да се постигне униформност у планирању и изради планова развоја, као и у праћењу спровођења и извештавању, што ће имати за резултат ефикасније планирање и координацију јавних политика.

На основу практичног искуства у изради плана развоја за пет пилот општина: Мали Зворник, Куршумлија, Сјеница, Петровац на Млави и Бачки Петровац, израђене су и Смернице за израду планова развоја јединица локалне самоуправе, које пружају методолошко вођење ЈЛС кроз израду планова развоја „корак по корак“. Смернице помажу јединицама локалне самоуправе да припреме квалитетан план развоја који дефинише стварне, јасне и достижне циљеве, чије спровођење је могуће мерити и вредновати.