Usvojena Metodologija obračuna standardnih troškova za izradu planskih dokumenata i propisa

18 / 05 / 2023

Usvojena je Metodologija obračuna standardnih troškova za izradu planskih dokumenata i propisa kao preporuka svim ministarstvima i posebnim organizacijama da je koriste pri izradi svojih planskih dokumenata i propisa.

Utvrđivanje troškova za izradu planskih dokumenta i propisa neophodan je korak u sprovođenju ex-ante i ex-post analize efekata sprovođenja planskih dokumenata i propisa.

Utvrđivanje troškova donosiocima:

  • obezbeđuje informacije o visini sredstava potrebnih za sprovođenje planiranih promena u oblastima koje su predmet planskog dokumenta ili propisa;
  • omogućava blagovremeno planiranje javnih sredstava (budžeta) kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje planiranih promena i ostvarivanje utvrđenih cilјeva;
  • omogućava efikasno upravlјanje ograničenim resursima;
  • pruža informacije o planiranim izvorima finansiranja predloženog planskog dokumenta ili propisa,
  • ukazuje na eventualni nedostatak finansijskih sredstava koji može ugroziti sprovođenje planiranih mera i aktivnosti i ostvarivanje utvrđenih cilјeva;
  • obezbeđuje informacije koje se koriste u određivanju cene javnih dobara i usluga.

Tekst Zaklјučka možete preuzeti ovde, a na linku možete pronaći važeću Listu standardnih cena/troškova za izradu planskih dokumenta i propisa, Metodologiju obračuna standardnih troškova za izradu planskih dokumenata i propisa i ostale materijale koji vam mogu biti od pomoći u procesu obračuna troškova za planska dokumenta i propise.

PDF 1.1mb

Zaključak o usvajanju Metodologije obračuna standardnih troškova

Pogledaj