Usvojen Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade za period od 2020-2022. godine

01 / 02 / 2021

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV) za period od 2020-2022. godine, usvojen je na sednici Vlade održanoj 28. januara 2021. godine. Reč je o operativnom dokumentu koji se sačinjava na osnovu Programa rada Vlade predstavljenom u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom njenog izbora. Kao i Program rada Vlade, APSPV sadrži prioritete i ciljeve koje Vlada želi ostvariti tokom mandata.

U APSPV definisani su ciljevi u okviru četiri prioritetne oblasti delovanja:

– Efikasna javna uprava
– Dalje ekonomsko jačanje Srbije
– Srbija u Evropi i svetu
– Zaštita ljudskih prava i bezbednost

Njihovo ostvarivanje prati se na osnovu utvrđenih rezultata i jasnih pokazatelja. Za državnu upravu i samu Vladu ovaj mehanizam, koji je uspostavljen 2015. godine, predstavlja efikasan način da se upravlja javnim politikama na osnovu činjenica i podataka. U narednom periodu su planirani redovni sastanci na kojima će se diskutovati napredak u realizaciji ciljeva i rezultata, kao i iznalaziti rešenja za eventualne izazove i prepreke u njihovom postizanju.

APSPV je pripremio Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa svim organima državne uprave i možete ga preuzeti ovde.

PDF 0.8mb

Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade 2020-2022

Pogledaj