United States Agency for International Development (USAID) – Projekat za bolje uslove poslovanja

05 / 02 / 2018

Sa Projektom za bolje uslove poslovanja (BEP) Američke agencije za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development – USAID) RSJP sarađuje na povezivanju upravljanja javnim politikama i programskog budžeta. Saradnjom su do sada bile obuhvaćene sledeće aktivnosti: povezivanje prioriteta iz Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade sa programskim budžetom i procena troškova za sprovođenje prioritetnih politika, te priprema i sprovođenje integralne metodologije za usaglašavanje planskog i budžetskog procesa (metodologije za srednjoročno planiranje). RSJP sa ovim projektom sarađuje od oktobra 2014. godine. Više informacija o projektu nalazi se na stranici http://www.bep.rs/, a kontakt projekta je info@bep.rs.