Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

United States Agency for International Development (USAID) – Програм за правну и правосудну реформу

05 / 02 / 2018

Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) Америчке агенције за међународни развој (United States Agency for International Development – USAID) РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета. Сарадњом су до сада биле обухваћене следеће активности: повезивање приоритета из Акционог плана за спровођење програма Владе са програмским буџетом и процена трошкова за спровођење приоритетних политика, те припрема и спровођење интегралне методологије за усаглашавање планског и буџетског процеса (методологије за средњорочно планирање). РСЈП са овим пројектом сарађује од октобра 2014. године. Више информација о пројекту налази се на страници http://www.bep.rs/, а контакт пројекта је info@bep.rs.