Strategija regulatorne reforme

05 / 02 / 2018

Strategija regulatorne reforme sprovodi se u cilju stvaranja povoljnog privrednog ambijenta, smanjenja pravne  nesigurnosti i povećanja konkurentnosti domaće privrede. Mere koje će biti preduzete, kako bi se ostvarili ciljevi Strategije, mogu se grupisati na:

  • uspostavljanje načela dobre regulatorne prakse
  • jednokratno stavljanje van snage ili izmena neefikasnih propisa – sveobuhvatna reforma propisa (SRP)
  • unapređenje postojećeg sistema analize efekata propisa (AEP).

Predlog strategije regulatorne reforme u Republici Srbiji za period 2013-2016. godine