Sprovođenje javne rasprave o nacrtu Zakona o planskom sistemu

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će Javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije biti sprovodena u periodu od 30. decembra 2016. godine do 20. januara 2017. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije organizovaće Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati u Beogradu i to po sledećem rasporedu:

– Beograd, 11. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike organa državne uprave, Narodne Skupštine i nezavisnih državnih organa i organizacija, organizacija civilnog društva, privrednih udruženja i druge zainteresovane strane, Narodna skupština, Kralja Milana 14, sa početkom u 10 sati.

– Beograd, 16. januar 2017. godine, Okrugli sto za predstavnike jedinica lokalnih samouprava, Narodna skupština, Kralja Milana 14, sa početkom u 10 sati.

Pozivamo sve zainteresovane strane da se svojim komentarima aktivno uključe u proceduru javne rasprave. S tim u vezi, molimo da sve predloge, sugestije i primedbe dostavite Republičkom sekretarijatu za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26, ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Takođe, obaveštavamo javnost i zainteresovane strane, da uz Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije predstavljamo i dva podzakonska akta koja će biti doneta na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, i to: Nacrt uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Razlog za donošenje Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih podzakonskih akata je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja u Republici Srbiji i jedinicama lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, uključujući jedinice lokalne samouprave, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz Pregovaračkih poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

 

Navedene akte možete preuzeti ovde.

PDF 0.2mb

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Pogledaj
PDF 0.6mb

Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Pogledaj
PDF 0.7mb

Nacrt uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Pogledaj
PDF 1.2mb

Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Pogledaj