Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Спровођење јавне расправе о нацрту Закона о планском систему

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије бити спроводена у периоду од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године.

Јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије организоваће Министарство државне управе и локалне самоуправе у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у Београду и то по следећем распореду:

– Београд, 11. јануар 2017. године, Округли сто за представнике органа државне управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, организација цивилног друштва, привредних удружења и друге заинтересоване стране, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.

– Београд, 16. јануар 2017. године, Округли сто за представнике јединица локалних самоуправа, Народна скупштина, Краља Милана 14, са почетком у 10 сати.

Позивамо све заинтересоване стране да се својим коментарима активно укључе у процедуру јавне расправе. С тим у вези, молимо да све предлоге, сугестије и примедбе доставите Републичком секретаријату за јавне политике, Београд, Немањина 22-26, или електронским путем на е-mail адресу: јavna.rasprava@rsjp.gov.rs

Такође, обавештавамо јавност и заинтересоване стране, да уз Нацрт закона о планском систему Републике Србије представљамо и два подзаконска акта која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије, и то: Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Разлог за доношење Закона о планском систему Републике Србије и пратећих подзаконских аката је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе, који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији, посебно у контексту захтева који проистичу из Преговарачких поглавља 17 – Економска и монетарна политика и 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената.

 

Наведене акте можете преузети овде.

PDF 0.2mb

Програм јавне расправе о Нацрту закона о планском систему Републике Србије

Погледај
PDF 0.6mb

Нацрт закона о планском систему Републике Србије

Погледај
PDF 0.7mb

Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Погледај
PDF 1.2mb

Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Погледај