Sporazum o saradnji sa Beogradskim fakultetima

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike potpisao je Sporazume o saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i Ekonomskim fakultetom.

Sporazum o saradnji je rezultat težnje Sekretarijata za javne politike, da unapređuje odnos sa naučnim i obrazovnim institucijama u javnom sektoru, kao i da unapređuje kvalitet javnih politika i u ovoj oblasti društva.

Saradnja će se u naredne tri godine sa Ekonomskim i Fakultetom rganizacionih nauka ostvariti u svim oblastima od zajedničkog interesa, a posebno u oblasti unapređenja i razvoja analitičkih potencijala, kao i obrazovnih, istraživačkih i projektnih procesa.

U cilju unapređenja znanja i kompetencija studenata, biće organizovana studentska praksa, gostujuća predavanja i prezentacije stručnjaka Sekretarijata na fakultetima, kao i  istraživanja za potrebe završnih, master i doktorskih radova.

Deo saradnje posvećen je pripremi i realizaciji posebnih programa stručnog usavršavanja za potrebe Sekretarijata, zajedničkim istraživanjima i projektima, organizovanju zajedničkih radionica i podršci naučnim i stručnim skupovima.