Sastanak „Način za unapređenje povezivanja istraživačke i akademske zajednice“

05 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovao je sastanak sa predstavnicima instituta društveno-humanističkih nauka pod radnim nazivom „Način za unapređenje povezivanja istraživačke i akademske zajednice sa sistemom upravljanja javnim politikama“, 17. aprila 2015. godine, u Palati „Srbija“.

Sastankom su kopredsedavali dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jasna Atanasijević, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. Na sastanku je predstavljen predlog uključivanja instituta društveno-humanističkih nauka u sistem upravljanja javnim politikama i otvorena je rasprava o pronalaženju najboljih modaliteta za aktivno učestvovanje instituta u kreiranju javnih politika i jačanje analitičke baze za upravljanje javnim politikama.ž

Sastanku je prisustvovalo više od 40 predstavnika instituta društveno-humanističkih nauka, koji su pokazali veliku spremnost da se aktivno uključe u poboljšanje analitičke osnove na kojoj se bazira sistem javnih politika i na unapređenje saradnje u svim oblastima upravljanja javnim politikama.
Ovaj sastanak je predstavljao početak saradnje kreatora javnih politika sa najeminentnijim institutima društveno-humanističkih nauka, koji će biti potvrđen i potpisivanjem Memoranduma o saradnji u vezi sa unapređenjem istraživanja i učešća u kreiranju javnih politika između svih nadležnih organa i relevantnih naučno istrađivačkih organizacija.