Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Састанак „Начин за унапређење повезивања истраживачке и академске заједнице“

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовао је састанак са представницима института друштвено-хуманистичких наука под радним називом „Начин за унапређењe повезивања истраживачке и академске заједнице са системом управљања јавним политикама“, 17. априла 2015. године, у Палати „Србија“.

Састанком су копредседавали др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике. На састанку је представљен предлог укључивања института друштвено-хуманистичких наука у систем управљања јавним политикама и отворена је расправа о проналажењу најбољих модалитета за активно учествовање института у креирању јавних политика и јачање аналитичке базе за управљање јавним политикама.ž

Састанку је присуствовало више од 40 представника института друштвено-хуманистичких наука, који су показали велику спремност да се активно укључе у побољшање аналитичке основе на којој се базира систем јавних политика и на унапређење сарадње у свим областима управљања јавним политикама.
Овај састанак je представљао почетак сарадње креатора јавних политика са најеминентнијим институтима друштвено-хуманистичких наука, који ће бити потврђен и потписивањем Меморандума о сарадњи у вези са унапређењем истраживања и учешћа у креирању јавних политика између свих надлежних органа и релевантних научно истрађивачких организација.