RSJP obeležio drugi rođendan i početak projekta Svetske Banke „Konkurentnost i zapošljavanje“

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Svetskom bankom, organizivao je u krugu visokih predstavnika Vlade, partnera, kolega i prijatelja predstavljanje Projekta „Konkurentnost i zapošljavanje“, vrednog 100 miliona dolara, koji će se u Republici Srbiji sprovoditi u naredne tri godine.

Bila je to prilika da se, osim stručne i šira javnost, upozna sa ciljevima Projekta Svetske banke, odnosno reformama javnih politika pre svega u oblasti nauke, zapošljavanja i podsticaja industriji i izvozu.

O Projktu Competitiveness and Jobs –  koji će pomoći u kreiranju novih poslova, otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju okruženja za investitore,  govorio je Toni Verheijen, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, (eng Tony Verheijen –  Country menager the World Bank Office Republic of Serbia).

Projekat koji će sprovoditi  više ministarstava: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost, ima i horizontalnu dimenziju -unapređenje upravljanja javnim politikama, koje su zasnovane na činjenicama i analizama, a koju sprovodi Republički sekretarijat za javne politike.

O novom pristupu u kreiranju javnih politika u oblasti  nauke, istraživanja, inovacija i trudu koje će u narednom periodu uložiti Mnistartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja govorio je ministar Srđan  Verbić.

U duhu simboločnog obeleževanja druog rođendana RSJP, Jasna Atanasijević,  v.d. direktora Sekretarijata, podelila  je sa zvanicama entuzijazam u pogledu daljeg jačanja sistema za analize i koordinaciju javnih politika u okviru državne uprave.

 

Predstavljanje projekta

Klub poslanika – Tonski i video zapis http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=246706

Ukratko o Projektu – PDF Informacija o Projektu

Detaljnije  na sajtu Svetske banke http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

O radu i ulozi Republičkog sekretarijata za javne politike 

PDF BROŠURA O NAMA  na srpskom jeziku

PDF BROŠURA O NAMA na engleskom jeziku