RSJP – Dobitnik nagrade „Kulturni obrazac“

27 / 12 / 2018

Ministarstvo kulture i informisanja prvi put, ove godine dodelilo je priznanje „Kulturni obrazac“ ustanovama i pojedincima za posvećen rad u oblasti kulture.

Među izabranim dobitnicima, deset ustanova i dvadeset dva pojedinca, nagrada je pripala i Republičkom sekretarijatu za javne politike, kao plod uspešne saradnje na unapređenju kvaliteta dokumenata javnih politika u ovoj oblasti i doprinosa razvoju kulture i kulturnog nasleđa Republike Srbije.  Nagradu  Bojani Tošić – direktorki RSJP, uručio je ministar Vladan Vukosavljević.

Jedno simbolično, ali iskreno hvala dobilo je formu priznanja pod nazivom “Kulturni obrazac” i možemo zaista reći da ove ustanove i pregaoci mogu da budu “kulturni obrazac” u svojim delatnostima na širokom polju kulture”, rekao je prilikom dodele nagrada ministar Vukosavljević.

Na priznanju je ispisan citat Slobodana Jovanovića: “Kultura daje onaj ugled i onu moralnu nadmoćnost koja, takoreći, neosetno i ne nailazeći na otpor, pobeđuje”.