Rezultati reforme ePAPIR u 2023. godini

26 / 02 / 2024

Program za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR je usmeren ka podizanju kvaliteta usluga organa države uprave i njihovoj optimizaciji, digitalizaciji i standardizaciji, kako bi usluge koje pružaju državni organi bile moderne i oblikovane prema potrebama građana i privrede.

Republički sekretarijat za javne politike priprema godišnji izveštaj o sprovedenim aktivnostima koje su predviđene Programom ePAPIR i tokom 2023. godine optimizovan je 41 postupka u nadležnosti 17 organa i organizacija. Ujedno je i digitalizovano 35 postupaka u nadležnosti 5 organa državne uprave. Ukinuto je 14 postupaka koje organi više ne sprovode. Ukupne uštede za privredu i građane koje su postignute optimizacijom, digitalizacijom i ukidanjem postupaka iznose 83 miliona dinara.

I u narednoj godini Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa više od 120 organa i organizacija, i u partnerstvu sa privredom, nastavlјa da prati najnovije trendove u razvijanju i pružanju usluga. Na Portalu Registra administrativnih postupaka je dostupna informacija o više od 3100 usluga za privredu i građane, i pozivamo zainteresovane korisnike da upute svoje predloge za izmenu ili ukidanje neefikasnih propisa ili procedura putem linka.

Dosadašnji ukupni rezultati reforme ePAPIR od početka rada na optimizaciji administrativnih postupaka doneli su 32 miliona evra uštede privrednim subjektima na godišnjem nivou kroz optimizaciju 451 postupka (pojednostavlјenjem ili ukidanjem) i digitalizaciju 99 usluga.