Rezultati ocenjivanja i selekcija prijava dostavljenih po ponovljenom pozivu

06 / 02 / 2018

Republički sekratarijat za javne politike objavljuje rezultate rada Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, u okviru sprovođenja drugog kruga „PERFORM” projekta koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Komisija je sprovela postupak ocenjivanja i selekcije dostavljenih prijava sa predlozima za finansiranje studija i analiza, koje su dostavljene po Pozivu raspisanom 7. novembra 2017. godine za sva ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije nadležne za kreiranje i sprovođenje javnih politika. U Pozivu su donosioci odluka pozvani da nominuju teme iz svoje oblasti, radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja i praćenja javnih politika u određenoj oblasti zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

Po zatvaranju Poziva, usledio je postupak prikupljanja i evidentiranja svih uredno podnetih prijava sa pratećom dokumentacijom. Komisija je 27. novembra 2017. godine sprovela proveru formalne ispravnosti dostavljene dokumentacije i 30. novembra 2017. godine je sprovela postupak razmatranja i ocenjivanja podnetih prijava u skladu sa utvrđenom listom kriterijuma za selekciju tema za istraživanja, kao i selekciju i rangiranje nominovanih tema za analize i studije. Nakon sprovođenja ovog postupka, Komisija je utvrdila Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom Pozivu.

Ovde možete preuzeti Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema po ponovljenom PozivuIzveštaj rada Komisije i Kriterijume selekcije.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na utvrđenu Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja po ponovljenom Pozivu, kao i uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na internet stranici Republičkog sekretarijata za javne politike, zaključno sa 5. decembrom 2017. godine.

Odluku o prigovoru donosi Komisija najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijem prigovora.

Konačna Lista vrednovanja i rangiranja kandidovanih tema biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RSJP, na osnovu koje će biti donete odluke o finansiranju studija, odnosno analiza najkasnije najkasnije 13. decembra 2017. godine.