Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати оцењивања и селекција пријава достављених по поновљеном позиву

06 / 02 / 2018

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC.

Комисија je спровела поступак оцењивања и селекције достављених пријава са предлозима за финансирање студија и анализа, које су достављене по Позиву расписаном 7. новембра 2017. године за сва министарства, као и независне и самосталне организације надлежне за креирање и спровођење јавних политика. У Позиву су доносиоци одлука позвани да номинују теме из своје области, ради финансирања студија и анализа за потребе креирања и праћења јавних политика у одређеној области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука.

По затварању Позива, уследио је поступак прикупљањa и евидентирања свих уредно поднетих пријава са пратећом документацијом. Комисија је 27. новембра 2017. године спровела проверу формалне исправности достављене документације и 30. новембра 2017. године је спровела поступак разматрања и оцењивања поднетих пријава у складу са утврђеном листом критеријума за селекцију тема за истраживања, као и селекцију и рангирање номинованих тема за анализе и студије. Након спровођења овог поступка, Комисија је утврдила Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном Позиву.

Овде можете преузети Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених тема по поновљеном ПозивуИзвештај рада Комисије и Критеријуме селекције.

Учесници конкурса имају право приговора на утврђену Прелиминарну листу вредновања и рангирања по поновљеном Позиву, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Прелиминарне листе на интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике, закључно са 5. децембром 2017. године.

Одлуку о приговору доноси Комисија најкасније у року од 7 дана од дана истека рока за пријем приговора.

Коначна Листа вредновања и рангирања кандидованих тема биће објављена на званичној интернет страници РСЈП, на основу које ће бити донете одлуке о финансирању студија, односно анализа најкасније најкасније 13. децембра 2017. године.