Regionalna konkurentnost

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj OECD (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development) organizivao je predstavljanje studije o pregledu konurentnosti Jugoistočne Evrope (eng. Competitiveness Outlook for South East Europe).

Skup je otvorio Srđan Verbić ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije. Ministar Verbić je naglasio da ova studija može da bude osnov za pravac daljeg razvoja na nacionalnom nivou sa perspektivom regionalnog povezivanja i postizanja nivoa konkurentnosti koje imaju države članice EU i OECD-a. i posebno istako ulogu obrazovanja, nauke i inovacija.

Pri izradi studije,  OECD je prepoznao  potrebu sprovođenja strukturnih reformi u cilju povećanja konkurentnosti u svim zemljama koje su suočene sa posledicama globalne finansijske i ekonomske krize. U pitanju su reforme koje se odnose na oblasti uslova poslovanja, efikasnost javnih politika, investicije, obrazovanje, borba protiv korupcije i druge relevantne oblasti.

Prvo izdanje studije, obuhvata šest privreda iz Jugoistočne Evrope, među kojima je i Srbija. Kreatorima politika, građanima i svim drugim zainteresovanim stranama pruža uvid u trenutno stanje, institucionalni okvir i preporuke za unapređenje konkurentnosti za svaku pojedinačnu privredu.

Jasna Atanasijević, domaćin skupa i v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike je istakla da je u Vladi Republike Srbije, unapređena horizontalan koordinacija bitna za institucionalni okvir i ocenu kvaliteta javnih politika kroz mnogobrojne programe i projekte, kao što su Program ekonomskih reformi, Program za unapređenje ranga Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja, Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, Projekat Svetske banke u oblasti zapošljavanja, indutrijske politike i reforme nauke i investicija. Institucionalni okvir javnih poltika biće sitemski uređen i kroz novi Zakon o planskom sistemu, koji je pripremio RSJP.

U publikaciji OECD, pozicija Srbije u većini oblasti konkurentnosti jeste predstavljena na povoljan način u odnosu na ostale privrede Zapadnog Balkana, pri čemu se ističu oblasti: investiciona politika, istraživanje, razvoj i inovacije, kao i transport, dok je evidentno da u politici zaštite životne sredine i politici konkurencije treba sprovesti dodatne strukturne reforme.

Značaj ove studije se ogleda i u činjenici da  kroz preporuke za unapređenje konkurentnosti u pojedinačnim oblastima, može prevazići jaz u nivou razvijenosti između zemalja OECD i zemalja Zapadnog Balkana.

Studija je podeljena u 15 oblasti, koje se naslanjaju na Strategiju Jugoistočne Evrope 2020 (South East Europe– SEE 2020) koja je dokument na osnovu kojeg Evropska Komisija prati nivo konkurentnosti ekonomija Jugoistočne Evrope.