Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Регионална конкурентност

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој ОЕЦД (енг. Organisation for Economic Co-operation and Development) организивао је представљање студије о прегледу конурентности Југоисточне Европе (енг. Competitiveness Outlook for South East Europe).

Скуп је отворио Срђан Вербић министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије. Министар Вербић је нагласио да ова студија може да буде основ за правац даљег развоја на националном нивоу са перспективом регионалног повезивања и постизања нивоа конкурентности које имају државе чланице ЕУ и ОЕЦД-а. и посебно истако улогу образовања, науке и иновација.

При изради студијe,  ОЕЦД је препознао  потребу спровођења структурних реформи у циљу повећања конкурентности у свим земљама које су суочене са последицама глобалне финансијске и економске кризе. У питању су реформе које се односе на области услова пословања, ефикасност јавних политика, инвестиције, образовање, борба против корупције и друге релевантне области.

Прво издање студије, обухвата шест привреда из Југоисточне Европе, међу којима је и Србија. Креаторима политика, грађанима и свим другим заинтересованим странама пружа увид у тренутно стање, институционални оквир и препоруке за унапређење конкурентности за сваку појединачну привреду.

Јасна Атанасијевић, домаћин скупа и в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике је истакла да је у Влади Републике Србије, унапређена хоризонталан координација битна за институционални оквир и оцену квалитета јавних политика кроз многобројне програме и пројекте, као што су Програм економских реформи, Програм за унапређење ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања, Национални програм за сузбијање сиве економије, Пројекат Светске банке у области запошљавања, индутријске политике и реформе науке и инвестиција. Институционални оквир јавних полтика биће ситемски уређен и кроз нови Закон о планском систему, који је припремио РСЈП.

У публикацији ОЕЦД, позиција Србије у већини области конкурентности јесте представљена на повољан начин у односу на остале привреде Западног Балкана, при чему се истичу области: инвестициона политика, истраживање, развој и иновације, као и транспорт, док је евидентно да у политици заштите животне средине и политици конкуренције треба спровести додатне структурне реформе.

Значај ове студије се огледа и у чињеници да  кроз препоруке за унапређење конкурентности у појединачним областима, може превазићи јаз у нивоу развијености између земаља ОЕЦД и земаља Западног Балкана.

Студија је подељена у 15 области, које се наслањају на Стратегију Југоисточне Европе 2020 (South East Europe– SEE 2020) која је документ на основу којег Европска Комисија прати ниво конкурентности економија Југоисточне Европе.