Reforma propisa za razvoj Srbije

05 / 02 / 2018

Jedan od prioriteta Vlade Srbije je reforma propisa jer su bolji, efikasni ili “pametni” propisi bitni preduslovi za društveni i ekonomski razvoj, istakao je u Berlinu ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Na konferencije o reformi regulative, Selaković je istakao da je cilj reformi “da imamo transparentne i inkluzivne zakonodavne procedure, da konsultujemo sve zainteresovane strane i ispoštujemo sve legitimne interese”.

Cilj Vlade je i da iskoreni korupciju i spreči da se interesi pojedinaca predstavljaju kao javni interesi, kao i da Srbija dobije propise boljeg kvaliteta koji će trajati, naglasio je ministar pravde.

“Danas, a posebno tokom ekonomske i društvene krize, graćani s pravom zahtevaju od vlada da postignu više sa manje. Ova paradigma važi za sve sfere javnog života, uključujući i regulatornu politiku. Da bismo ovo postigli moramo da sprovedemo reformu, koja mora da pruži društvu neto dobit – pozitivne efekte koji prevazilaze cenu po društvo”, poručio je Selaković.

Prema njegovim rečima, regulatorna reforma nije ništa novo za Srbiju jer se ove godine ulazi u drugu deceniju neprekidnih napora ka poboljšanju regulatorne politike u zemlji.

Ministar je učesnicima konferencije takođe ukazao da već 20 godina Srbija reformiše svoje društvo pokušavajući da uvede slobodno i konkurentno tržište i da se demokratizuje.

“Ovaj prelazni proces već dugo traje, ali i dalje opterećuje sve nivoe vlasti usled pojačane regulatorne aktivnosti. Usvajanje zakona EU zahteva da administracija i zakonodavna tela rade bez prestanka”, rekao je ministar i podsetio da je Skupština Srbije donela gotovo hiljadu propisa u poslednje četiri godine.

Ministar je najavio donošenje nove strategije regulatorne reforme, kao i nacrt rezolucije Narodne Skupštine o poboljšanju zakonodavnog procesa.

“Ova dva dokumenta bi trebalo da postave ciljeve reforme u ovoj oblasti i mere potrebne za njeno postizanje. Očekujemo da ova dva strateška dokumenta pruže podsticaj poboljšanju zakonskih odredaba koje odrećuju savremene regulatorne instrumente, konsultacione procedure, metodologije pisanja propisa i kasnije analize”, nalgasio je Selaković.