Reforma koordinacija politika u Vladi Republike Srbije – treća faza

05 / 02 / 2018

„Reforma koordinacija politika u Vladi Republike Srbije – treća faza“ je projekat vredan 1,86 miliona evra koji finansira Evropska unija i sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ

Projekat je otpočeo 30. septembra 2013. godine i traje 24 meseca.

Kako bi se pregovori uspešno završili i Srbiji bilo omogućeno da blagovremeno dobije ulogu punopravne države članice Evropske unije, od velike je važnosti da postoji modernizovan „Centar Vlade“ koji efikasno funkcioniše. Kao nastavak prethodnih inicijativa finansiranih od strane drugih donatora, EU je odlučila da pruži podršku Srbiji u ovoj oblasti.

Cilj projekta je da se unaprede procesi i rezultati javnih politika i propisa, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Svrha projekta je da osnaži strukturu i procese za kreiranje javnih politika u Vladi Republike Srbije kako bi one bile strateški orijentisane, usredsređene na rezultate, fleksibilne, inovativne i povezane sa strateškim/budžetskim okvirom, a kako bi se obezbedila adekvatna koordinacija iz „Centra Vlade“. Projekat se, stoga, fokusira na sledeće:

  • modernizovan Centar Vlade, koji izvršava ključne funkcije i ima snažnije operativne veze između tela koja ga čine;
  • unapređene procedure i metodologije za planiranje, razvoj (formulisanje), koordinaciju i praćenje javnih politika, povezane sa budžetskim procesom;
  • osnaženi kapaciteti ministarstava za razvoj, kao i za praćenje primene javnih politika i propisa;
  • poboljšani kapaciteti i uloga zainteresovanih strana u pružanju doprinosa procesu kreiranja javnih politika (naročito lokalnih samouprava i civilnog društva) .

Projektni tim čine dva ključna eksperta, administrativni menadžer, kao i brojni eksperti u specifičnim oblastima.

Ispunjeni ciljevi projekta vode ka promeni načina donošenja odluka u okviru Vlade. Sve aktivnosti projekta se sprovode u bliskoj saradnji ne samo sa glavnim korisnikom (Sekretarijatom za javne politike), već i sa  drugim korisnicima projekta, kao što su Kabinet predsednika Vlade, Ministarstvo finansija, Generalni sekretarijat, Kancelarija za evropske integracije, ali i sa širim krugom zainteresovanih strana.